Úvod

Systém LetsGo je určen pro zájmové skupiny. Je navržen pro řešní běžné agendy pomocí moderních technologií. Aplikace umožňuje skupině snadné a rychlé sdílení všech důležitých informací mezi jejími členy prostřednictvím internetu.

Aplikace obsahuje adresář, nástěnku, senam schůzek, senznam akciček, diskuzní fórum, nástorj pro zpětnou vazbu a statistiky. Systém umožňuje přidělovat uživatelům role a oprávnění k jednotlivým akcím v aplikaci. Pozvánky na schůzky a akcičky je možné rozesílat uživatelům e-mailem.

Základ informačního systému byl vytvořen v rámci bakalářské práce. Dále je aplikace vyvíjena ve volném čase.